Polityka prywatności

Wersja polska [Polish version]
Pokaż tłumaczenie w języku angielskim [Show English translation]

I. Informacje ogólne

 1. Spółka TITUTO Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów, NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416819, akta której to spółki prowadzone są przez XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie (dalej: Spółka), oświadcza, że szanuje prywatność użytkowników korzystających ze swoich serwisów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 2. Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Korzystanie z serwisów Spółki powoduje akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

II. Dane osobowe

 1. Spółka zastrzega, iż nie sprzedaje i nie udostępnia żadnym osobom trzecim danych osobowych użytkowników swoich serwisów.

III. Pliki cookies, ich rodzaje i wykorzystanie w serwisach Spółki

 1. Serwisy Spółki wykorzystują tzw. cookies, tj. informacje zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. na komputerze osób korzystających z tych serwisów, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownicy serwisów Spółki mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, np. zablokować je, wybierając w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Może to jednak spowodować, że serwisy Spółki nie będą działać poprawnie.
 3. W ramach serwisów Spółki mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisów Spółki, w szczególności wymagających logowania.

IV. Zbieranie i przetwarzanie danych

 1. Zbierane przez Spółkę dane służą do zapewnienia określonych usług użytkownikom jej serwisów oraz do celów administracyjnych i statystycznych.
 2. Celem skutecznej ochrony zbieranych danych, Spółka zabezpiecza je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostęp do danych udzielany jest przez Spółkę jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.

V. Odpowiedzialność

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w serwisach Spółki.